DỊCH VỤ GIA TĂNG

I. HỆ THỐNG DỊCH VỤ GIA TĂNG

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

1.1. DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN

- Định nghĩa:

Dịch vụ “BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN” là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Công ty Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Công ty Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

- Ghi chú:

·         Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, Thiên Lộc phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.

·         Giá trị khai tối đa:

+        Chứng từ là 10,000,000 đồng/vận đơn,

+        Hàng hóa là 100,000,000 đồng/vận đơn,

+        Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn).

 

1.2. DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN HÀNG (tên viết tắt là COD)

- Định nghĩa:

Dịch vụ “THU HỘ TIỀN HÀNG” là dịch vụ mà Thiên Lộc thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận. Đây là dịch vụ gia tăng của Dịch vụ giao hàng thương mại điển tử.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Hóa đơn bán hàng kèm theo,

+        Phiếu xuất kho (hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng).

- Ghi chú:

·         Giá trị tiền hàng tối đa là 10,000,000 đồng/vận đơn;

·         Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được Thiên Lộc chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ thu hộ tiền hàng và cước chuyển hoàn vận đơn);

 

1.3. DỊCH VỤ PHÁT TẬN TAY

- Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TẬN TAY” là dịch vụ mà Thiên Lộc chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Ghi chú:

·         Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn.

·         Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

·         Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

 

1.4. DỊCH VỤ LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN

- Định nghĩa:

Dịch vụ “LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN” là dịch vụ mà khi phát vận đơn, ngoài việc lấy chữ ký và họ tên người nhận, nhân viên phát thư bắt buộc phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Ghi chú:

·         Người nhận ở đây không yêu cầu phải đúng là người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

·         Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

·         Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

 

1.5. DỊCH VỤ ĐỒNG KIỂM

- Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐỒNG KIỂM” là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nhận hàng).

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc

- Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Ghi chú:

·         Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau:

+        01 (một) bản người gửi lưu;

+        01 (một) bản bưu cục chấp nhận lưu;

+        01 (một) bản bưu cục phát lưu;

+        01 (một) bản người nhận lưu.

Ghi chú: Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

·         Nội dung đồng kiểm:

-       Số lượng từng loại hàng;

-       Chủng loại hàng;

-       Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không);

-       Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

 

1.6. DỊCH VỤ THƯ KÝ KHÁCH HÀNG

- Định nghĩa:

Dịch vụ “THƯ KÝ KHÁCH HÀNG” là dịch vụ mà sau khi Thiên Lộc phát vận đơn cho người nhận, người nhận mở ra ký và ghi họ tên vào các chứng từ bên trong của vận đơn đó (xác nhận). Sau đó, chứng từ này sẽ được Thiên Lộc chuyển về cho người gửi.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Ghi chú:

·         Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc;

·         Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

·         Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

 

1.7. DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐẦU NHẬN

- Định nghĩa:

Dịch vụ “THANH TOÁN ĐẦU NHẬN” là dịch vụ mà người nhận hàng là người thanh toán toàn bộ cước phí vận chuyển của vận đơn cho Thiên Lộc.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc.

+        Với mức cước phí vận chuyển trên 2,000,000 đồng/vận đơn thì người gửi phải làm công văn cam kết thanh toán cước phí vận chuyển trong trường hợp người nhận không chịu thanh toán cước phí;

+        Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của Thiên Lộc. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của Thiên Lộc).

- Ghi chú:

Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ cước phí thì nhân viên phát sẽ không phát vận đơn. Vận đơn sẽ được Thiên Lộc chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ Thanh toán đầu nhận và cước chuyển hoàn vận đơn).

+        Nếu vận đơn đến 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng điện thoại

+        Nếu vận đơn trên 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng email, fax hoặc văn bản.

 

1.8. DỊCH VỤ HỒ SƠ THẦU

- Định nghĩa:

Dịch vụ “HỒ SƠ THẦU” là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

+        Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của Thiên Lộc. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của Thiên Lộc).

- Ghi chú:

·         Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.

·         Dịch vụ “Hồ sơ thầu”  là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:

+        Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ).

+        Phát trong ngày (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát trong ngày).

+        Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

 

1.9. DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ

- Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT HẸN GIỜ” là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Thiên Lộc phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

 

1.10. DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY

- Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TRONG NGÀY” là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

 

1.11. DỊCH VỤ PHÁT ƯU TIÊN

- Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT ƯU TIÊN” là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại bưu cục phát.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+     Là tổ chức, doanh nghiệp.

·         Các điều kiện khác:

+        Vận đơn có trọng lượng đến 2 kg;

 

1.12. DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH

(DỊCH VỤ NHẬN VÀ PHÁT NGÀY CHỦ NHẬT – NGÀY NGHỈ LỄ – NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH)

- Định nghĩa:

Dịch vụ “NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH” là dịch vụ nhận hoặc phát vận đơn vào ngoài giờ hành chánh hoặc vào ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Thiên Lộc chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

Hỗ trợ trực tuyến

Khách hàng tiêu biểu