DỊCH VỤ THU TIỀN COD

Cước dịch vụ COD
 
 

DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN HÀNG (tên viết tắt là COD)

- Định nghĩa:

Dịch vụ “THU HỘ TIỀN HÀNG” là dịch vụ mà Thiên Lộc thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận. Đây là dịch vụ gia tăng của Dịch vụ giao hàng thương mại điển tử.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

·         Địa chỉ nhận tại khu vực mà Thiên Lộc có bưu cục,

·         Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của Thiên Lộc.

- Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

·         Người gửi:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Người nhận:

+     Họ và tên,

+  Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+     Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

·         Các điều kiện khác:

+        Hóa đơn bán hàng kèm theo,

+        Phiếu xuất kho (hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng).

- Ghi chú:

·         Giá trị tiền hàng tối đa là 10,000,000 đồng/vận đơn;

·         Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được Thiên Lộc chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ thu hộ tiền hàng và cước chuyển hoàn vận đơn);

 

1.3. DỊCH VỤ PHÁT TẬN TAY

CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN TRONG NƯỚC
 
 
(Áp dụng từ ngày 01/06/2015)
 
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%
Cước dịch vụ bao gồm: Cước dịch vụ chuyển phát và cước thu hộ - chi hộ, trong đó
 
- Cước dịch vụ chuyển phát: bao gồm Thiên Lộc và cước các dịch vụ cộng thêm
- Cước dịch vụ thu hộ chi hộ: bao gồm cước COD và cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD,
Trong đó Cước COD được tính như sau:
+ Cước COD theo lô (Gửi nhiều bưu gửi từ một địa chỉ đến cùng một địa chỉ nhận): 1% số tiền nhờ thu, tối thiểu 25.000 đồng/lô
Cước COD trong các trường hợp khác:
Nấc tiền thu hộ - chi hộ Mức cước (đồng)
Đến 300.000 đồng 18.000
Trên 300.000 đến 600.000 đồng 20.000
Trên 600.000 đến 1 triệu 23.000
Trên 1 triệu 2% nhân với số tiền thu hộ, tối thiểu 25.000
Cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD
Loại dịch vụ Mức cước (đồng)
1. Cước chuyển khoản 10.000 +phí chuyển tiền của ngân hàng tương đương
2. Cước phát tại địa chỉ 0,1 % số tiền nhờ thu, tối thiểu thu 10.000, tối đa thu 100.000
3. Hủy dịch vụ thu hộ - chi hộ COD: áp dụng cho trường hợp khách hàng là người yêu cầu 10.000/ tổng số tiền nhờ thu
Hoàn trả khách hàng cước các dịch vụ chưa sử dụng (Cước thu hộ - chi hộ và cước các dịch vụ cộng thêm khác ) nếu có
Thu phí phục vụ
 

Hỗ trợ trực tuyến

Khách hàng tiêu biểu